Utførte prosjekter

2022-05-12T12:55:34+01:00

Hå får snart digitale gravkart på sine gravplasser. Sammen med innmålinger av fastmerker og ortofoto tilpasser vi rutenettet så bra som mulig. Gamle gravfelt er [...]

2022-05-12T13:07:26+01:00

Høyanger

Høyangers åtte gravplasser skal få digitale gravkart. Feltarbeider ble utført i vår og digitaliseringen er i full gang. 360 bilde over Bjordal gravplass Høyanger kirkelige [...]

2021-11-08T14:18:24+01:00

Haugesund

Haugesunds gravplasser SOSI-standardiseres og kartlegges. Oversiktskart fra oss sammen med informasjonen i Ecclesia gjør hverdagen enklere og for driftsansvarlige. Totalt er det 6 gravplasser med [...]

2021-05-06T12:04:41+01:00

Sigdal

Gravkart digitaliserer 3 gravplasser i Sigdal; Holmen, Eggedal og Solumsmoen. Det leveres SOSI-filer, Oversiktskart og Ortofoto. Sigdal kirkelige fellesråd

2020-12-10T12:31:43+01:00

Eigersund

Eigersund kirkelige fellesråd oppretter ny gravlund Hestnes. De trenger derfor digitalt gravkart iht. SOSI-standard. Gravkart har konvertert en arkitekttegnet DWG til SOSI-format, som også kan [...]

2020-10-21T09:17:32+01:00

Harstad

Harstad har mange gravplasser som skal digitaliseres til SOSI-format. 2020 starter vi med 5 av dem: Rødskjær Harstad Trondenes Sørvik Fredly Kartene skal importeres til [...]

2020-10-21T08:27:07+01:00

Hammerfest

Hammerfest kirkelige fellesråd digitaliserer sine gravplasser. Gravkart var på plass for droneflyvinger og innmåling av 5 gravplasser: Hauen Fjordadalen Kokelv Indrefjord Kvalsund Alle kartene skal [...]

2020-08-20T12:33:43+01:00

Senja

Senja kirkelige fellesråd skal i løpet av noen år digitalisere alle sine gravplasser til SOSI-standard. År 2020 utfører Gravkart 7 av deres gravplasser. Reisen til [...]

2020-08-19T13:55:52+01:00

Lund

Lund kirkelige Fellesråd trengte hjelp med fremstilling av en SOSI-fil for å få godkjent 3 nye gravfelt. Vi tok utgangspunkt i gamle skisser og ortofoto [...]

2020-06-22T08:59:17+01:00

Kongsberg

Kongsberg kirkelige fellesråd har bestilt SOSI-filer for nye minnelunder ved Tuft og Hendenstad kirkegård. De har selv levert koordinater på gravfeltsfastmerker. Vi har digitalisert gravene [...]

2020-04-29T14:10:42+01:00

Tønsberg

Tønsberg kirkelige fellesråd har bestilt SOSI-filer for alle 13 gravplasser. Oppstartmøtet ble holdt i Ramnes midt i Corona-krisen med få deltakere og albue-hilsen. Droneflyvingen for [...]

2020-02-24T18:06:45+01:00

Hå kyrkjelege fellesråd har bestilt SOSI-filer for de nye gravfeltene som skal tas i bruk på Nærbø og Varhaug gravplass. Hå, med hjelp fra kommunen, [...]

2020-03-03T10:52:48+01:00

Moss

Moss og Rygge fusjonerte 1 jan. 2020 til Moss kirkelige fellesråd. De har 3 gravplasser som skal få Digitalt SOSI Gravkart; Moss, Jeløy og Rygge. [...]

2019-11-14T12:28:09+01:00

Utsira

Utsira har to gravplasser - en gravplass med 507 graver i to felt og en kirkegård hvor det skal etableres nye gravfelt. Gravkart hjelper [...]

2020-03-03T10:57:10+01:00

Brønnøy

Brønnøy kirke har 48 gravfelt med totalt 4884 graver, eksisterende og planlagte. Disse er nå digitalisert i henhold til SOSI-standard for gravplasser. SOSI-filen kan også [...]