Utførte prosjekter

2023-08-21T08:08:04+01:00

Rollag

Rollag kirkelige fellesråd digitaliserer sine gravkart på gravplassene i Veggli og Rollag. Deler av gravplassen rundt Rollag stavkirke er middelalderkirkegård og krever ekstra hensyn.   [...]

2023-08-21T08:03:31+01:00

Gjøvik

Gjøvik får sine syv gravplasser digitalisert til SOSI-standard. Vi rydder opp i gammel nummerering og lager moderna digitale kart for Ecclesia og i PDF-format. Kirken i [...]

2022-12-09T11:58:36+01:00

Trondheim

Trondheim har tidligere digitalisert tre nyetablerte gravplasser og fortsetter nå med femten av de eldre. Vi har allerede begynt med fotografering av noen av gravplassene [...]

2022-12-09T11:57:50+01:00

Lier

For Lier kirkelige fellesråd har vi oppdatert kartdata for Ecclesia, laget kart med ortofoto og levert enklere oversiktskart på fire gravplasser. Til høyre vises oversiktskartet [...]

2022-12-09T11:57:20+01:00

Færder

Øyriket Færder skal digitalisere sine gravkart. Vi er allerede godt i gang og utførte akkurat den siste droneflyvingen på Veierland. De fleste gravfeltene har allerede [...]

2022-05-12T12:55:34+01:00

Hå får snart digitale gravkart på sine gravplasser. Sammen med innmålinger av fastmerker og ortofoto tilpasser vi rutenettet så bra som mulig. Gamle gravfelt er [...]

2022-05-12T13:07:26+01:00

Høyanger

Høyangers åtte gravplasser skal få digitale gravkart. Feltarbeider ble utført i vår og digitaliseringen er i full gang. 360 bilde over Bjordal gravplass Høyanger kirkelige [...]

2022-05-19T06:31:14+01:00

Ibestad

Ibestad får digitale kart på sine gravplasser. Engenes Ibestad Sør Rollnes Ånstad Årsand Kartene kan legges inn i Gravlund.  

2022-05-19T06:28:19+01:00

Haugesund

Haugesunds gravplasser SOSI-standardiseres og kartlegges. Oversiktskart fra oss sammen med informasjonen i Ecclesia gjør hverdagen enklere og for driftsansvarlige. Totalt er det 6 gravplasser med [...]

2021-05-06T12:04:41+01:00

Sigdal

Gravkart digitaliserer 3 gravplasser i Sigdal; Holmen, Eggedal og Solumsmoen. Det leveres SOSI-filer, Oversiktskart og Ortofoto. Sigdal kirkelige fellesråd

2020-12-10T12:31:43+01:00

Eigersund

Eigersund kirkelige fellesråd oppretter ny gravlund Hestnes. De trenger derfor digitalt gravkart iht. SOSI-standard. Gravkart har konvertert en arkitekttegnet DWG til SOSI-format, som også kan [...]

2022-05-19T06:25:23+01:00

Harstad

Harstad har mange gravplasser som skal digitaliseres til SOSI-format. 2020 starter vi med 6 av dem: Rødskjær Harstad Trondenes Trondenes gamle Sørvik Fredly Kartene skal [...]

2022-05-19T06:19:49+01:00

Hammerfest

Hammerfest kirkelige fellesråd digitaliserer sine gravplasser. Gravkart var på plass for droneflyvinger og innmåling av 5 gravplasser: Hauen Fjordadalen Kokelv Indrefjord Kvalsund Alle kartene skal [...]

2022-05-19T06:18:28+01:00

Senja

Senja kirkelige fellesråd skal i løpet av noen år digitalisere alle sine gravplasser til SOSI-standard. År 2020 utfører Gravkart 7 av deres gravplasser. Reisen til [...]

2020-08-19T13:55:52+01:00

Lund

Lund kirkelige Fellesråd trengte hjelp med fremstilling av en SOSI-fil for å få godkjent 3 nye gravfelt. Vi tok utgangspunkt i gamle skisser og ortofoto [...]

2020-06-22T08:59:17+01:00

Kongsberg

Kongsberg kirkelige fellesråd har bestilt SOSI-filer for nye minnelunder ved Tuft og Hendenstad kirkegård. De har selv levert koordinater på gravfeltsfastmerker. Vi har digitalisert gravene [...]

2022-05-19T06:16:03+01:00

Tønsberg

Tønsberg kirkelige fellesråd har bestilt SOSI-filer for sine 13 gravplasser. Oppstartmøtet ble holdt i Ramnes midt i Corona-krisen med få deltakere og albue-hilsen. Etter feltarbeider, [...]

2022-05-19T06:09:43+01:00

Moss

Moss og Rygge fusjonerte 1 jan. 2020 til Moss kirkelige fellesråd. De har 3 gravplasser som skal få Digitalt SOSI Gravkart; Moss, Jeløy og Rygge. [...]

2019-11-14T12:28:09+01:00

Utsira

Utsira har to gravplasser - en gravplass med 507 graver i to felt og en kirkegård hvor det skal etableres nye gravfelt. Gravkart hjelper [...]

2020-03-03T10:57:10+01:00

Brønnøy

Brønnøy kirke har 48 gravfelt med totalt 4884 graver, eksisterende og planlagte. Disse er nå digitalisert i henhold til SOSI-standard for gravplasser. SOSI-filen kan også [...]