Kongsberg kirkelige fellesråd har bestilt SOSI-filer for nye minnelunder ved Tuft og Hendenstad kirkegård.

De har selv levert koordinater på gravfeltsfastmerker.
Vi har digitalisert gravene og laget SOSI-filer som kan brukes ved søknad.

Kongsberg kirkelige fellesråd