For Lier kirkelige fellesråd har vi oppdatert kartdata for Ecclesia, laget kart med ortofoto og levert enklere oversiktskart på fire gravplasser.
Til høyre vises oversiktskartet på Frogner gravplass

Kirken i Lier