Hå får snart digitale gravkart på sine gravplasser.

Sammen med innmålinger av fastmerker og ortofoto tilpasser vi rutenettet så bra som mulig.
Gamle gravfelt er ofte en utfordring når det kommer til forskjellige gravstørrelser og vinkler på rader.

Hå kirkelige fellesråd