Vi digitaliserer Norges gravplasser

Hva leverer vi?
Slik blir det

Papir til Digitalt

PapirkartPapirkart

Ortofoto blir Digitalt kart

OrtofotoOrtofoto med gravkart

Trekk pilene frem og tilbake for å sammenligne de forskjellige kartene.

Utsnitt fra Ecclesia

Ecclesia, kartmodul

3D-skanning av kirke

3D-modell, kirke
Hva har vi gjort?

Gravplasser

60

Gravfelt

831

Graver

121889