Høyangers åtte gravplasser skal få digitale gravkart.

Feltarbeider ble utført i vår og digitaliseringen er i full gang.

360 bilde over Bjordal gravplass

Høyanger kirkelige fellesråd