Sandefjord kommune, tidligere Sandefjord, Stokke og Andebu, digitaliserer sine 12 gravplasser.

Gravkart flyr drone og måler inn fastmerker med GPS og leverer SOSI-fil, oversikt med ortofoto og data for Ecclesia.
Flere urnefelt er uvanlig krevenede ettersom de gravene ikke ligger i rette rader og kolonner, men i buer i alle mulige formater.
Fler av feltene ligger også i under trær, så gravsteinene blir vanskelige å se i ortofotoet. I tilfeller som det må hver grav måles inn med ttotalstasjon for å opprettholde god nøyaktighet.

Sandefjord kirkelige fellesråd

Sandefjord kommune