Vestvågøy har 13 gravplasser hvor det fortløpende skal lages Digitlt SOSI Gravkart.
Med hjelp fra lokal oppmålingsfirma og kommunen kan Vestvågøy kirkelige fellesråd selv levere ortofoto og DWG/PDF på gravplassene som skal digitaliseres.
Det sparer de mye tid og penger på.

Petvik gravplass er nå delvis digtalisert.
SOSI-fil er levert og kartet er lagt inn i Ecclesia.

5 gravfelt på Buksnes gravplass finnes nå som Digitalt SOSI Gravkart.

 

Hjemmeside Vestvågøy kikelige fellesråd: https://vestvagoy.kirken.no/