Gravkart digitaliserer 3 gravplasser i Sigdal; Holmen, Eggedal og Solumsmoen.

Det leveres SOSI-filer, Oversiktskart og Ortofoto.

Sigdal kirkelige fellesråd