Moss og Rygge fusjonerte 1 jan. 2020 til Moss kirkelige fellesråd.

De har 3 gravplasser som skal få Digitalt SOSI Gravkart; Moss, Jeløy og Rygge.
Gravfeltene er en blanding av helt nye og gamle.
Sammen har de ca. 21 000 graver.

Utfordringen med å digitalisere kartene lå i de gamle feltene, hvor det mangler fastmerker og gravstørrelsen varierer.
Med ett tett samarbeid med kirkeverge og driftsleder gikk det fint.

Moss fellesråd