Lund kirkelige Fellesråd trengte hjelp med fremstilling av en SOSI-fil for å få godkjent 3 nye gravfelt.

Vi tok utgangspunkt i gamle skisser og ortofoto fra Google maps. Nå har Lund koordinater for fastmerkene og en enkel gravkart for de tre feltene.