Utsira har to gravplasser – en gravplass med 507 graver i to felt og en kirkegård hvor det skal etableres nye gravfelt.

Gravkart hjelper Utsira Sokn med digitalisering av eksisterende graver og et kart over de nye gravfeltene.
Til hjelp er det brukt drone og håndholdt GPS-utstyr.

Utsira er en av de første gravplassene i Norge som har gravkart digitalisert iht SOSI-standard.
Kartet er knyttet mot informasjonen i Ecclesia.

Se 360°-bilde over gravplassen

Se 3D-modell av kirken