Ringeriket skal lage nye digitale gravkart og 3D-skanne middelalderkirkene på Haug og Norderhov.

Det blir nye kart i SOSI- og PDF-format for alle 11 gravplasser.
Her er det tidligere brukt gamle SOSI-filer som kart, men disse skal oppdateres med riktige mål  og plassering.
I tillegg blir det laget ortofoto som bakgrunn.

De to middelalderskirkene blir 3D-skannet og fotografert.
Punktskyen skal dels brukes for å lage 2D-tegninger for planlegging av nytt sprinklersystem.

Fremover har vi håp om at slike prosjekter skal dekkes av midler fra kirkebevaringsfondet.

Les mer om bevaringsfondet hos KA