Øyriket Færder skal digitalisere sine gravkart. Vi er allerede godt i gang og utførte akkurat den siste droneflyvingen på Veierland.
De fleste gravfeltene har allerede fastmerker, men med hjelp av ortofoto kan gamle og litt skjeve felt rettes opp.

Færder kirkelige fellesråd