Brønnøy kirke har 48 gravfelt med totalt 4884 graver, eksisterende og planlagte.

Disse er nå digitalisert i henhold til SOSI-standard for gravplasser.
SOSI-filen kan også importeres til Ecclesias (og Gravlunds) kartmodul og knyttes sammen med all gravinformasjon som allerede er ført inn i Ecclesia.

Et kart knyttet til gravinformasjonen forenkler hverdagen for de som arbeider med forvaltning, drift og vedlikehold.
Systemet kan også brukes for å gi publikum tilgang, slik at de kan søke og finne graven de leter etter, på en webbside.

Brønnøy kirkelige fellesråd

Se 360°-bilde over gravplassen.