Rælingen kirke har nå fått Digitalt SOSI Gravkart.

Gravplassen har 3934 graver (brukte og ledige) fordelt på 27 gravfelt. Disse er målt inn med drone og GPS og kartet er knyttet mot gravinformasjonen i Ecclesia.

Rælingen kirkelige fellesråd

Se 360°-bilde over gravplassen.

Se Gravene i 3D i Google Earth