Kvinesdal etablerer ny minnelund og trenger et digitalt gravkart iht. SOSI-standard for det nye gravfeltet.

Vi kommer gjerne ut og utfører innmålinger, men i dette tilfellet hadde Kvinesdal egne målinger fra plassen.
Disse kunne vi bruke for å plassere det nye gravfeltet i kartet og levere en ferdig SOSI-fil i løpet av kort tid.