Tønsberg kirkelige fellesråd har bestilt SOSI-filer for sine 13 gravplasser.
Oppstartmøtet ble holdt i Ramnes midt i Corona-krisen med få deltakere og albue-hilsen.

Etter feltarbeider, med droneflyving og innmåling av eventuelle fastmerker, var det bare å begynne med den store jobben, digitaliseringen.
Sammen med ansvarlige i Tønsberg, ble snart alle gravplassene digitale.

Nå ligger kart og ortofoto  i Ecclesia.
Tønsberg har også fått kartet for import i sin egne GPS, som de kan bruke for å finne frem til riktig sted.

Tønsberg kirkelige fellesråd

Les artikel i Gravplassen.no om våre arbeider