Project Description

Tønsberg kirkelige fellesråd har bestilt SOSI-filer for alle 13 gravplasser.
Oppstartmøtet ble holdt i Ramnes midt i Corona-krisen med få deltakere og albue-hilsen.
Droneflyvingen for de 5 første gravplassene ble utført i strålende vårvær med perfekte ortofotoer som resultat.

Resterende 8 gravplasser måles inn og droneflyves i mai.
Deretter gjenstår den store jobben med å lage Digitalt SOSI Gravkart for alle 13 gravplassene.

SOSI-filene og ortofotoer importeres i Ecclesia.

Tønsberg kirkelige fellesråd