Project Description

Moss og Rygge fusjonerte 1 jan. 2020 til Moss kirkelige fellesråd.

De har 3 gravplasser som skal få Digitalt SOSI Gravkart; Moss, Jeløy og Rygge.
Gravfeltene er en blanding av helt nye og supergamle.
Sammen har de ca. 21 000 graver.

Feltarbeid og digitaliseringen beregnes ta ca. 7 uker.
Utfordringen ligger i digitaliseringen av de gamle feltene, hvor det mangler fastmerker og gravstørrelsen varierer, men ett tett samarbeid med kirkeverge og driftsleder hjelper stort.

Moss og Jeløy kirke

Rygge kirke

(Oppdateres fortløpende…)