Hammerfest kirkelige fellesråd digitaliserer sine gravplasser.

Gravkart var på plass for droneflyvinger og innmåling av 5 gravplasser:

  • Hauen
  • Fjordadalen
  • Kokelv
  • Indrefjord
  • Kvalsund

Alle kartene skal inn i Ecclesia sammen med ortofoto.

Hammerfest bød på vakker natur, hyppig vær og reinsdyr (eksotisk for en fra sør).

Hammerfest kirkelige fellesråd