Eidsvoll og Hurdals gravplasser skal digitaliseres.

Vi starter med Langset hvor det skal leveres:

  • gravkart
  • ortofoto
  • informasjonstavle
  • 360-bilde

Langset kirkegård i 360

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd