Rollag kirkelige fellesråd digitaliserer sine gravkart på gravplassene i Veggli og Rollag.

Deler av gravplassen rundt Rollag stavkirke er middelalderkirkegård og krever ekstra hensyn.

 

Rollag kirkelige fellesråd