Gjøvik får sine syv gravplasser digitalisert til SOSI-standard.

Vi rydder opp i gammel nummerering og lager moderna digitale kart for Ecclesia og i PDF-format.

Kirken i Gjøvik