Project Description

Ibestads 5 gravplasser digitaliseres til SOSI-format.
Kartene legges også inn i Gravlund.