Haugesunds gravplasser SOSI-standardiseres og kartlegges.
Oversiktskart fra oss sammen med informasjonen i Ecclesia gjør hverdagen enklere og for driftsansvarlige.

Totalt er det 6 gravplasser med over 20 000 graver som skal digitaliserers.
Gravplassen på Røvær bød på ferjetur, is og utrolig vakker miljø.

Haugesund kirkelige fellesråd