Trondheim har tidligere digitalisert tre nyetablerte gravplasser og fortsetter nå med femten av de eldre.
Vi har allerede begynt med fotografering av noen av gravplassene og fortsetter med resterende i vår, når snøen er borte.

Kirkelige fellesråd i Trondheim