Project Description

Hå kyrkjelege fellesråd har bestilt SOSI-filer for de nye gravfeltene som skal tas i bruk på Nærbø og Varhaug gravplass.
Hå, med hjelp fra kommunen, utfører selv oppmåling av nødvendige fastmerker og sender kopi på gamle kart.

To nye Gravkart for Gravfelt er tatt frem for Varhaug.
SOSI-filen kan importeres i Ecclesias kartmodul.

Hå kyrkjelege fellesråd